Příklady použití FEM-Analýz

Metoda konečných prvků (FEM "Finite-Elemente-Methode") je speciální výpočtovou metodou umožňující složité pevnostní simulace.

Pomocí lineárních analýz stanovujeme případná problémová místa s výskytem nadměrných elastických deformací čí napětí již ve fázi konstrukce.

Identifikována jsou slabá místa či problémy, které později vznikají při dynamickém namáhání,  již při vlastním virtuálním návrhu a lze je proto poměrně rychle a snadno eliminovat.

Simulovat lze například napětí v určitých částech transportního systému při rozdílných stavech zatížení (zvedání za střed palety či na jejích stranách, atd.)

Díky tomu jsme schopni optimalizovat design transportních systému tak, že jsme si absolutně jisti při následném použití v praxi.

FEM-analýza je hodnotným nástrojem, který umožňuje již z počátku postavit Váš transportní obal tak, že bude později plnit Vaše očekávání  při jejich fyzickém nasazení po celou dobu životnosti.

ScrollUp