Josta GmbH / stauner palet s.r.o. má dloholeté zkušenosti ve vývoji a výrobě speciálních kontejnerů pro lisované díly.

Automobilový průmysl a jeho dodavatelé jsou hlavními zákazníky, kteří těchto zkušeností intenzivně využívají. 
Níže zobrazené transportní kontejnery jsou pouze ukázkou současného výrobního portfolia, přičemž každý zákazník dostává individuální ideální řešení svých balicích požadavků.

Uložení dílů je řešeno buď nerezovými nosiči, registry (horizontálními / vertikálními / šikmými) nebo komplexními tvarovými sklopnými systémy, které uložené díly současně podepřou, zajistí a chrání před poškozením v rámci přepravy.

Navrhneme Vám optimální speciální paletu na Vaše lisované díly a pro každý balicí případ.

 

ScrollUp